fbpx

Privacy statement

Voeding&Dieet, gevestigd aan Rijweg 93a, 3020 Herent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Website: www.voedingendieet.com
E-mail:  info@voedingendieet.com
Telefoonnummer: +32 494 45 02 01
Patrick Vanschoonlandt is de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van Voeding&Dieet.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het verwerken van persoonlijke gegevens is nodig voor ;

 • Een goede uitvoering van de overeenkomst, namelijk het geven van training-, voedings- en leefstijladvies
 • Het kunnen contacteren van de bewuste persoon

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als jij denkt dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

5. Categorieën betrokkenen

 • Klanten
 • Nieuwsbriefleden
 • Info aanvragers

6. Bewaartermijn

Voeding&Dieet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden voor een papieren dossier na afsluiting van een begeleiding
 • Elektronische contactgegevens worden max 2 jaar bewaard

7. Verkoop gegevens

Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

8. Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen je er tevens op dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

10. Beveiliging persoonsgegevens

Voeding&Dieet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@voedingendieet.com

Heb jij je al ingeschreven voor de nieuwsbrief?

Schrijf je nu in een ontvang onze updates!

 • Tips en tricks
 • Nieuwe recepten
 • Aanbiedingen in de webshop
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uitschrijven kan later makkelijk.
We gaan je ook niet spammen!